Åbent: Mandag - Søndag 8.00 - 20.00
Telefon: 35 39 83 82 - Fax: 35 39 83 79
Email:noerrebro@apoteket.dk

København Nørrebro Apoteks servicemål

På Nørrebro Apotek arbejder vi konstant på at øge kvaliteten af vores håndtering af lægemidler samt omkring deres 

anvendelse. Vi ønsker samtidig at betjene vores kunder på den hurtigst mulige og mest sikre måde. I den forbindelse 

fastsætter apoteket en række servicemål, som apoteket tilstræber at overholde. 

Ventetid:

Tiden fra kunden trækker et nummer til kunden bliver kaldt frem til en kasse.

  • 95% venter under 5 minutter.
  • Alle venter under 10 minutter.

Fejludlevering ved receptekspedition: 

Kundernes sikkerhed er altafgørende for apoteket, og vi er forpligtet til at begrænse risiko for fejl mest muligt. Derfor 

bliver alle afvigelser registreret og analyseret.

  • Mindre end 0,02% (1 fejl pr. 5.000 receptordinationer).

Leveringsgrad:

Apotekets evne til straks at levere det ønskede lægemiddel.

Vi ønsker så vidt muligt at have et varelager, der afspejler kundernes efterspørgsel.

  • Større end 99%.

Dosispakkede lægemidler:

Alle kunder, der modtager dosis-dispenserede lægemidler, skal have en kopi af doseringskort og tilbydes kopi af indlægssedler samt foto af præparaterne. 

  • Højst 1 fejl pr. kvartal. 

Faglig rådgivning: 

Når der afhentes medicin på apoteket, er det apotekets pligt at sikre, at kunden ved hvorfor og hvordan medicinen skal anvendes. Apoteket er med til af sikre dette gennem en dialog med kunden, hvor vi afklarer, om der er noget, kunden er i tvivl om, inden denne forlader apoteket. Faglig rådgivning omhandler receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug. Ligeledes rådgivning ved Tjek på Inhalation, Medicinsk udstyr og Sundhedsydelser.

  • Mindst 90% af kunderne modtager tilbud om rådgivning. 

Betjening af handicappede: 

  • Personalet er behjælpeligt, hvis der er problemer med adgangsforhold til apoteket.
  • Der tages særlig hensyn til kunder der ikke kan, anvende kø-nummer-systemet. 

Forsendelseskunder: 

  • Alle forsendelseskunder informeres om, at de kan kontakte apoteket, hvis de har spørgsmål til medicinen.
  • Alle forsendelseskunder får oplysninger om substitution.

Apoteket udfører med defineret mellemrum målinger for at sikre, at vi lever op til de opstillede mål.
Se målinger her

Det er vigtigt for apoteket, at alle vores kunder føler sig velkomne på apoteket. Vi tager varmt imod al form for kritik. 

Kontakt os her.