Åbent: Mandag - Søndag 8.00 - 20.00
Telefon: 35 39 83 82 - Fax: 35 39 83 79
Email:noerrebro@apoteket.dk

Blodsukkermåling

Det er muligt at få målt sit blodsukker på Nørrebro Apotek for 50 kr.

Det er også muligt at købe sit eget blodsukker apparat for ca. 125 kr.

Hvad kan Nørrebro Apotek tilbyde dig?

 • Måling af dit blodsukker
 • Rådgivning om, hvad resultatet betyder
 • Rådgivning om, hvad du selv kan gøre og om din gevinst ved at ændre livsstil
 • Svar på dine spørgsmål om diabetes
 • Henvisning til, hvor du kan få mere information

Er du allerede i behandling for diabetes, kan målingen give et fingerpeg, om din behandling virker godt nok. Og apoteket kan svare på dine spørgsmål om medicin.
Viser målingen, at dit blodsukker er for høj, bliver du henvist til din læge.

Hvorfor skal du kende dit blodsukker?
Tegnene på den hyppigste form for diabetes - type 2 diabetes . er ofte så svage, at man ikke opdager dem. Diabetes kan vise sig ved øget tørst, hyppig vandladning, kløe i skridtet eller hyppige infektioner. Men du kan have diabetes i mange år uden at vide det. Man regner med at cirka 100.000 danskere har type 2 diabetes uden at vide det.
Det er især personer over 50 år, som får type 2 diabetes, men et stigende antal yngre får også konstateret type 2 diabetes. Af dem som får type 2 diabetes er ca. 80% overvægtige, samtidig har 50% af mændene og 70% af kvinderne forhøjet blodtryk eller er i behandling for forhøjet blodtryk.

Hvor farligt er det?
Ubehandlet eller dårligt behandlet diabetes giver på længere sigt følgesygdomme i form af alvorlige problemer med hjerte, øjne, nyrer og fødder.
I 50% af tilfældende opdages type 2 diabetes først, når der er opstået følgesygdomme.
Følgesygdomme kan forebygges eller udskydes blandt andet ved at holde blodsukkeret normalt.

Få målt dit blodsukker
Hvis flere af følgdende punkter passer på dig - også selv om du allerede behandles for diabetes:

 • Meget tørstig
 • Skal tisse ofte og meget
 • Træt og uoplagt
 • Taber i vægt
 • Synsforstyrrelser
 • Kløe i skridtet
 • Hyppige infektioner

Eller hvis du har flere af følgende risikofaktorer for type 2 diabetes:

 • Overvægt
 • Diabetes hos forældre eller søskende
 • Hjerte-karsygdomme
 • Forhøjet blodtryk
 • Fodsår
 • Tidligere diabetes under graviditet
 • Lav fysisk aktivitet

Læs mere på Diabetes foreningenshjemmeside