Åbent: Mandag - Søndag 8.00 - 20.00
Telefon: 35 39 83 82 - Fax: 35 39 83 79
Email:noerrebro@apoteket.dk

Blodtryksmåling

Det er muligt at få målt sit blodtryk på Nørrebro Apotek for 50 kr.

Det er også muligt at leje et blodtryksapparat. Det koster 50 kr. om ugen, og der er et depositum på 400,00 kr. som tilbage betales ved returnering af apparatet. Det er ligeledes muligt at købe sit eget blodtryksapparat for ca. 700 kr.

Hvad kan Nørrebro Apotek tilbyde?

 • Måling af dit blodtryk
 • Rådgivning om, hvad målingen viser
 • Rådgivningen om, hvad du selv kan gøre
 • Information om din gevinst ved at ændre livstil
 • Svar på de spørgsmål, du måtte have om blodtryk
 • Råd om, hvor du kan finde mere information

Er du allerede i behandling for forhøjet blodtryk, kan målingen give et fingerpeg, om behandlingen virker godt nok. Og apoteket kan også give svar på de spørgsmål, du måtte have om medicin mod forhøjet blodtryk.
Viser målingen, at dit blodtryk er for højt, bliver du henvist til din læge, som kan vurdere, om en eventuel igangværende behandling skal ændres.

Hvorfor skal du kende dit blodtryk?
Forhøjet blodtryk giver normalt ingen symptomer og opdages ved en tilfældighed. I nogen tilfælde ses dog hovedpine, træthed eller svimmelhed.
Den eneste måde du kan afgøre, om dit blodtryk er for højt, er ved at få det målt.
Omkring 350.000 danskere skønnes at gå rundt med et ubehandlet forhøjet blodtryk.

Hvad er blodtryk?
Blodtrykket er et udtryk for, hvor stor en kraft dit hjerte bruger, når blodet pumpes rundt.
Hvis blodtrykket er for højt bliver blodet presset igennem dine blodårer med et højere tryk end normalt. det betyder, at hjertet og blodårerne udsættes for en unødig stor belastning. Derfor øger et for højt blodtryk risikoen for at få en hjerte-karsygdom i form af eksempelvis en blodprop i hjertet eller hjernen.
blodtrykket angives med to tal som for eksempel 140 over 90. Det kan også skrives 140/90. De t første tal er det systoliske blodtryk. Det er det tryk, der er i dine blodårer, når dit hjerte trækker sig sammen og presser blodet ud i kroppen. Det andet tal er det diastoliske blodtryk. Det er det tryk, der er i dine blodårer, mens dit hjerte afslappes mellem to slag og fyldes med blod.

Hvor farligt er det?
For højt blodtryk øger risikoen for hjerte-karsygdomme. Men det er sammen med andre risikofaktorer som rygning, forhøjet kolesterol og diabetes, at risikoen for at få hjerte-karsygdomme mangedobles.
Få målt blodtrykket, hvis du kan svare ja til flere af følgende punkter:

 • Er du over 50 år?
 • Ryger du?
 • Spiser du for fedt?
 • Vejer du for meget?
 • Får du for lidt motion?
 • Har du forhøjet kolesterol?
 • Har du diabetes?
 • Hjerte-karsygdomme hos forældre eller søskende?

Læs mere på Hjerteforeningens hjemmeside