Åbent: Mandag - Søndag 8.00 - 20.00
Telefon: 35 39 83 82 - Fax: 35 39 83 79
Email:noerrebro@apoteket.dk

Uddannelse

Farmaceutstuderende:

Nørrebro Apotek er godkendt af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet som uddannelsesapotek for farmaceutstuderende. De studerende skal på et 6 måneders studieophold på apotek for at opnå tilladelse til at arbejde som farmaceut på et apotek (Jus). De farmaceutstuderende skal udover at indgå i det daglige arbejde ligeledes løse forskellige opgaver, udføre projekter og på studiebesøg.
Når farmaceuten har opnået sin Jus, kan man arbejde som lønnet farmaceutstuderende. Du kan sende din motiverede ansøgning til 090pp@apoteket.dk.


Farmakonomelever:
Uddannelser omhandler vide om sundhed, sygdom og lægemidler. En farmakonom skal selvstændigt kunne vejlede, informere og rådgive apotekets kunder om forebyggelse, sundhed og behandling af dagligdagens småskavanker med håndkøbslægemidler og andre apoteksvarer - og for receptpligtige lægemidler om anvendelse, holdbarhed og opbevaring. Læs, hvordan du bliver optaget, hvilke adgangskrav der stilles til farmakonomuddannelsen, og hvordan du ansøger. Elevuddannelsen starter i september. Du kan sende din motiverede ansøgning til 090pp@apoteket.dk.


Erhvervspraktikanter:
Erhvervspraktik er et af skolens vigtigste vinduer til erhvervs- og arbejdslivet og er en vejledningsaktivitet, der bidrager til at eleverne er klædt godt på til at træffe et rigtigt og godt uddannelsesvalg når de forlader folkeskolen. Nørrebro Apotek tilbyder som mange andre virksomheder landets skoleelever i 8 - 10 klasse erhvervspraktikophold af en uges varighed. Apoteket får mulighed for at stifte bekendtskab med den kommende generation af medarbejdere og deres virkelighed i skolen. Praktikanten får mulighed for at stifte bekendtskab med apotekslivet og den virkelighed der findes på det. De planlagte aktiviteter i praktikugen omfatter en mængde information om apoteket, og praktikanten vil lære en række ting om farmaceuternes / farmakonomernes hverdag og muligheder på apoteket. Praktikanten kan kommer rundt på alle apoteket filialer.
Du skal sende din motiverede ansøgning til 090pp@apoteket.dk mindste 4 uger før praktikken.